Často kladené otázky (FAQ)

Vážení návštěvníci. V této sekci se snažíme odpovědět na všechny otázky, které se týkají naší školy. Pokud zde nenajdete odpovědi na některé z vašich otázek, neváhejte je položit e-mailem na adresu verwaltung@egs.gronau.de. Tuto stránku budeme pravidelně aktualizovat o vámi položené otázky.

1. Jaký typ školy je všeobecná škola?

Zde také doporučujeme naše video Co je to komplexní škola?

Na naší škole mohou žáci získat všechny kvalifikace nižší a vyšší úrovně středoškolského vzdělání.

  • Maturita (po 13. třídě)
  • Fachabitur (školní část po 12. třídě)
  • Mittlerer Schulabschluss s kvalifikací pro gymnasiale Oberstufe (po 10. třídě)
  • Maturitní vysvědčení (Fachoberschulreife) (po 10. třídě)
  • Maturitní vysvědčení po 10. třídě
  • Maturitní vysvědčení po 9. třídě

Bez ohledu na doporučení základní školy jsou všechny děti přijímány a vyučovány společně. Dbáme na to, aby byly podporovány a rozvíjeny individuální schopnosti každého dítěte. Žáci nejsou brzy rozdělováni podle výkonu. K tomuto rozdělení dochází v matematice a angličtině v 8. třídě. V ostatních předmětech se žáci učí společně s diferencovanou látkou. Tímto způsobem každé dítě co nejdéle využívá individuálních silných stránek ostatních. Po 10. třídě následuje na naší škole gymnaziální obor (gymnasiale Oberstufe). To znamená, že žáci mohou skládat maturitu na Euregio Gesamtschule Epe, aniž by museli měnit školu.


2 Co znamená "celodenní škola" a jak dlouho trvá výuka?
Euregio Gesamtschule Epe je celodenní škola. To znamená, že vyučování končí v pondělí, ve středu a ve čtvrtek v 15.15 hodin a v úterý a v pátek ve 13 hodin. Vzorový rozvrh hodin pro 5. třídu naleznete zde. V době oběda se děti mohou stravovat v našem refektáři nebo využít herní koš na školním hřišti. Starší žáci tento čas také rádi využívají k odpočinku. V době výuky žáci plní úkoly a jsou podporováni učitelem. Tyto úkoly nahrazují klasické domácí úkoly, které na naší škole neexistují. Žáci se však stále musí doma učit na třídní testy a zkoušky.


3. Pro jaké děti je škola vhodná?
Euregio Gesamtschule Epe je určena všem dětem. Žijeme podle našeho hesla "Společně pro vaši budoucnost", přijímáme všechny děti bez ohledu na doporučení základní školy, místo bydliště nebo jiné body a společně je učíme. Všechny děti tak mohou těžit z dovedností a schopností ostatních dětí. Učitelé věnují pozornost schopnostem a potenciálu každého jednotlivce a poskytují mu individuální podporu.


4. Jak velká je škola a dostane se do ní každé dítě?
Naše všeobecná škola je plánována jako čtyřtřídní. To znamená, že každý školní rok plánujeme čtyři nové páté třídy s 25 až 29 dětmi. Celkem tedy učíme v každém ročníku asi 115 dětí. Dokud počet přijatých dětí nepřekročí tento počet, dostane v naší škole místo každé dítě. Pokud počet přihlášek přesáhne naše kapacitní možnosti, rozhoduje los.


Kdy se koná zápis do nového 5. ročníku a co k němu potřebuji?
Naše zápisové dny v Euregio Comprehensive School probíhají vždy ve 2. nebo 3. únorovém týdnu. Přineste prosím vysvědčení vašeho dítěte ze základní školy, fotografii a rodný list a také vyplněný zápisový formulář.


Co musím udělat, pokud chci, aby mé dítě přestoupilo na Euregio Comprehensive School?
Pokud máte v úmyslu převést své dítě na naši školu, obraťte se prosím přímo na naši vedoucí oddělení I paní Balke alexandra.balke@egs.gronau.de. Domluví si s vámi schůzku, na které si vyjasníme všechny další podrobnosti. Přineste s sebou také poslední vysvědčení vašeho dítěte.

 

Jaké jazyky se zde moje dítě může učit?
Angličtina se vyučuje od 5. třídy jako pokračovací jazyk základní školy. V 7. třídě si žáci mohou zvolit nizozemštinu jako druhý cizí jazyk v rámci povinně volitelných hodin. V 8. třídě mají žáci možnost zvolit si v rámci doplňkové výuky jako druhý nebo třetí cizí jazyk latinu nebo francouzštinu.

 

Jaký je rozdíl mezi vnitřní a vnější diferenciací?

Při vnitřní diferenciaci se žáci učí společně ve stávající učební skupině, obvykle ve skupině třídní. Individuální rozdíly vnímáme jako obohacení výuky a chceme je produktivně využít pro výuku. Učitelé tyto rozdíly zohledňují jak při plánování výuky, tak při realizaci hodnocení výkonu.

Při vnější diferenciaci jsou žáci rozděleni do nových podskupin. V angličtině tak činíme od 8. třídy a v matematice od 9. třídy podle zadání předmětů E a G. Ve výsledných předmětech E a G je naším cílem podpořit a vyzvat žáky konkrétněji s ohledem na jejich předpokládanou kvalifikaci a závěrečné zkoušky v příslušném předmětu. I po přidělení je při odpovídajícím výkonu možný přestup mezi předměty, který je z naší strany pravidelně kontrolován.


9 Kdo učí na Euregio Gesamtschule Epe?
Protože Euregio Gesamtschule vede ke všem nižším maturitním zkouškám a k maturitě, učí na naší škole kvalifikovaní učitelé s pedagogickou kvalifikací pro třídy 5-10 a/nebo 11/13. Učitelům pomáhá náš sociální pedagog a několik speciálních pedagogů. Tato kombinace zajišťuje výuku, v níž může být každý jednotlivec optimálně podporován.


10 Jaké jsou základní pedagogické principy školy?
V Euregio Comprehensive School v Gronau-Epe je vítán každý! Rozmanitost a odlišnost školního společenství a silné stránky každého jednotlivce vnímáme jako obohacení našeho školního života. Podporujeme respektující interakci v naší komunitě a schopnost řešit konflikty spravedlivým, odpovědným a přiměřeným způsobem.


Spolupracujeme v týmu na základě důvěry a efektivity
Chceme vytvářet pozitivní kulturu školy prostřednictvím aktivní a sociální spolupráce. Abychom toho dosáhli, vytváříme příležitosti k individuálnímu a kooperativnímu učení, které stejně tak podporuje žáky v jejich různorodosti a je pro ně výzvou.

Mobilizujeme zdroje
Využíváme rozmanitosti našich žáků, abychom umožnili různorodý profesní i sociální růst našich studentů.

Jsme tu pro naše děti
Celý den organizujeme pestře a během polední přestávky nabízíme kreativní aktivity, které odpovídají potřebám našich dětí a mladých lidí. Nasloucháme obavám a problémům našich žáků a společně hledáme řešení.

Spolupracujeme s partnery
Využíváme odborných znalostí a zkušeností mimoškolních partnerů, abychom nabídli spolehlivou a rozmanitou škálu programů, které podporují zájmy a nadání našich žáků.

Jednáme a plánujeme nadregionálně
Podporujeme partnerství s ostatními školami v okolí i v sousedních zemích, aby naši žáci měli možnost poznat nové věci.

Podporujeme profesionální činnost
Využíváme multiprofesní kompetence všech členů naší školní komunity k neustálé práci na dalším rozvoji naší školy.