Uprava

Našo upravo trenutno sestavljata dve šolski tajnici in dva varuha.


Jutta Wening, Christina Treichler

Šolski tajniki

verwaltung@egs.gronau.de