Διοίκηση

Η διοίκησή μας αποτελείται επί του παρόντος από δύο γραμματείς του σχολείου και δύο επιστάτες.


Jutta Wening, Christina Treichler

Σχολικές γραμματείς

verwaltung@egs.gronau.de