Προσομοίωση εκλογών EF 24/25

Εδώ θα βρείτε την προσομοίωση των εκλογών για το επόμενο σχολικό έτος:

Προσομοίωση εκλογών 2425

Μπορεί να υπάρξουν ακόμα αλλαγές σε αυτό!