Izvēles klases JG7

Sākot ar 7. klasi, skolēni izvēlas citu mācību priekšmetu no piedāvātā klāsta:

  • otrā svešvaloda (holandiešu)
  • Ekonomika un darba pasaule
  • Dabas zinātnes
  • Pārstāvība un dizains

Atkarībā no iegūstamā grāda šis priekšmets ir papildu pamatpriekšmets, un attiecīgi tas ir uzskatāms par līdzvērtīgu matemātikas, vācu un angļu valodas priekšmetiem.